Teenageblade

Disse blade udgør en væsentlig faktor i enhver teenagers liv. De er mange og med hver deres budskab til et givent segment. Ikke nok med det bruges teenageblade ofte som et refleksionsværkstøj af forskere til, at undersøge adfærd hos netop teenagere. Bladene er yderst populære, men omfanget af salg, hvis bladet ikke er gratis, kan være i den lave ende af skalaen, da det ofte er far eller mor der må punge ud i købsøjeblikket.

Teenageblade er ikke noget nyt fænomen, men et efterhånden aldrene af slagsen, der i tidernes morgen ofte blev delt ud sammen med skolemælken diverse skoler landet over. Dette er en stadig forekomst, men hvor længe endnu? For er der et blad-segment der er truet af de omtalte internetudgivelser, må det i sandhed være disse teenageblade, der i den grad har kniven for struben i forhold til ungdommen og deres fremskredne brug af internettet.

Hvad handler teenageblade om?

Teenageblade er de blade, der ligger mest tæt på hinanden i indholdsmæssig forstand. De undviger ikke og holder sig til fakta i og omkring pubertetsholdigt stof, der er i bedste fald kan være lærerigt for den enkelte. Typiske emner i et teenageblad kunne være:

  • Pinlige historier
  • Udseende/hvordan skal man se ud
  • Find dig selv – er du homoseksuel
  • Kærester
  • Make-up
  • Værelsesindretning
  • Kysseguide

Alle sådanne ting, man kan, og højest sandsynligt vil, forbinde med teenagere og de forskellige livsfaser der på uundgåelig vis skal gennemgås.

Eksempler på blade der vedkommer teenagere

Blade der rammer teenagesegmentet, ses allerede faldende. Der er ikke den store drift bag det, og internettet er for alvor i den overtagende fase på denne front. Det er svært, at skue en eventuel renæssance for disse blade, og det må nok anses for, at være en kamp om overlevelse for den fysiske eksistens. De stadig tilbageværende blade i butikkerne, er ofte ejet af store selskaber som eksempelvis Aller Press, hvilket giver dem et fint udgangspunkt for videre eksistens.

Viunge:  Dette blad er netop ejet af Aller Press, og må anses for at være et rigtig teenageblad, der griber hånd om de ovenfornævnte emner. Viunge er et pigeblad, med relevante historier dertil, og ofte med plakater af de store idoler, der kan pryde enhver teenagepiges værelse.

Chilli magasin: Bladet der første gang udkom i 1986 rammer på bedste vis teenage målgruppen, og giver et indblik i hvordan livet kan bestå. Magasinet udgives af Chilli Group der ejes af Aller Media. Magasinet lukkede dog i Januar 2012 men eksistere stadig via Chillinet.

Der er som tidligere nævnt ikke mange teenageblade tilbage i fysisk format. Dog består mange af dem stadig på nettet.  Der skal ikke ledes længe, efter bekymrende miner ved disse blade, for hvem mange mener kan lede til selvkritiske tilstande hos unge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>